Historien bag Fløjte-Hennings nodebog.

Skrevet af Henning Lund

Da jeg begyndte at spille i Folkets Hus i efteråret 1982, fandtes der i huset 2 hefter med noder, hver med 25 numre. De må være blevet trykt med stencil ret kort tid før. Indholdet var mest dansemelodier, men der var også en del sange. I løbet af 1979 begyndte jeg at spille med Christianshavnerspillemændene. De havde på dette tidspunkt en noget mere omfattende bog i et noget pænere udstyr. Der var en hel del folk, som passerede gennem Chr. Spillemændene, så lageret af nodebøger slap op, og det blev besluttet at udarbejde en ny. Det var vistnok i efteråret 1980. Der blev nedsat en arbejdsgruppe med mig, Tammes og Andrea. Det var især mig, som prægede udvalget, men alle kunne komme med nodeblade, som de ønskede taget med. Fra starten blev det besluttet, at bogen både skulle være til brug på Christianshavn og i Stengade. Som udgangspunkt blev medtaget alle dansemelodier fra den oprindelige Christianshavnernodebog og de to sæt fra Stengade. Det meget populære hefte fra Hogager ”Folkemusikhus VI” også kaldet ”6 X 6” blev også taget med i sin helhed. I Stengade var musik efter Nordlåtar meget spillet, og Christianshavnerne tog til bededagskursus i Rebild og lærte noget Himmerlandsmusik. Det blev også taget med. Melodierne blev samlet i kapitler efter dansetype, og sidenummereringen var med store intervaller mellem kapitlerne. Ligeledes blev numrene skrevet ud på 2 nodesystemer, så der var plads til at tilføje en stemme, Bogen blev produceret på KAP’s partitrykkeri, hvor Tammes havde adgang. De fleste sider blev stenciltrykt direkte efter forlæggene, mens en del blev nyskrevet i hånden af forskellige spillefolk og offsettrykt. Der var ingen samlet indholdsfortegnelse; kun for de enkelte kapitler. I alt kom bogen til at omfatte 211 melodier, og det samlede oplag var på 200 stk.

I de år var der en stor interesse for at spille spillemandsmusik, og efter et år var alle eksemplarerne solgt. Jeg besluttede derfor at genoptrykke bogen. Ambitionerne blev sat højere end første gang, så bogen skulle laves i et oplag på 1000 stk og helt igennem offset trykkes. Da bogen ville nå ud i en langt større kreds, var det ikke acceptabelt med de mange kopier efter forlæg fra andre bøger, så derfor skrev jeg langt det meste om i hånden og der blev tilføjet en del stemmer.

I foråret 1988 var også dette oplag udsolgt, og bogen blev derfor genoptrykt i 1000 eksemplarer uændret på nær at nogle skrivefejl blev rettet. I november 1988 kom det første tillæg til nodebogen med i alt 90 numre. Sidenummereringen var i fortsættelse af de enkelte kapitler i den oprindelige bog. I juni 1993 kom tillæg 2 med 60 numre. I begge tillæg var mit udvælgelseskriterium, at det skulle være numre, som ikke bare blev spillet i Stengade men også var kendt flere andre steder rundt om i landet. I alt kom samlingen hermed op på 361 numre.