Folkets hus spillefolk historie

 

Nodesamlingens historie

 

| Minitræf 2012 | Træf 2010 | Træf 2009 | Træf 2008 | Træf 2007 | Træf 2006 | Træf 2005 | Træf 2004 | Træf 2003 | Træf 2002 | Træf 2001 | Træf 2000
Træf historie | Gamle træfmelodier | Træf CD-er

Dette er en kort gennemgang af folkets hus historie. Hvis du har tilføjelser eller forslag til ændringer er du velkommen at skrive til os. Som kilder er brugt

 • Gamle referater fundet i folkets hus.
 • Specialopgaver lavet på fritidspedagogiske seminarier
  • "Folkets hus som Miljø, beboer og Kulturhus" af Marianne Jensen og Søren Brink 1978 (ca. 100 sider)
  • "Kultur og Samvær" Specialopgave fra Albertslund Børnehaveseminarium 1975 (300 Sider - 13 navne lærer: Astrid Sødrning Jensen)
 • Input fra spillefolk her på hjemmesiden
 • Mail og samtaler med spillefolk

Rapport fra Albertslunds Seminarium 1975:
Indledning | Interview med nogle brugere | Interview med Allan | Konklusion | Sange

Folkets hus som Miljø; Beboer; og Kulturhus
Speciale fra Seminariet for fritidspædagoger af Marianne Jensen og Søren Brink 1978

Kapitel 1- 5 | Kapitel 5 - 11

Folkets Hus Sangbog

 

Du må gerne hjælpe med at gøre historien færdig

 

Det er en stor opgave at samle alle informationer ind og se dem fra forskellige synsvinkel. Alle der har været i Folkets Hus de sidste 39 år, har forskellige oplevelser, og erindringer, nogen erindringer er sammenfaldene andre er ikke.

Dette er kun en indledende kladde, der vil komme opdateringer både mere materiale, og ændringer af historien.

Metoden er, at skrive en ganske kortfattet historie om hvert årti, Hvis der kommer længere indlæg fra enkeltpersoner, indlægge disse som links til hovedhistorien, efterhånden som vi får flere oplysninger bliver også hovedhistorien opdateret. Vi har en del kilder, men der findes mange flere. Både Allan og Gorm har samlet en del original materiale sammen, der er skrevet rapporter om Folkets Hus, der er lavet radioprogrammer. Vi kan nok ikke finde det hele, og hvis vi kunne, og lagde det hele på internettet, ville det blive en meget lang historie. Men med Internet og hyperlinks, kan vi lægge ret meget materiale op, men samtidigt holde hovedhistorien kort og læsbar.

Send materiale

Hvis du har en anekdote som du mener skal med, eller hvis du mener at der er noget der skal ændre må du meget gerne kontakte Ole Q. Det bedste er hvis du kan skrive en historie ned, Hvis du har rettelser til texten:

 • Kopier texten ind i et dokument eller en mail og send den rettede tekst. Det er det nemmeste
 • Vi kan også mødes, og tale om det (f.eks om onsdagen i Folkets Hus eller bagefter på Kroteket),
 • Man kan også tale telefon eller skype.
 • Jeg kan også komme hjem til dig med en båndoptager og jeg kan skanne billeder ind

Vi har en del billeder i fotosamlingen. Men vi mangler en del billeder, især fra starten i 1970-erne. Hvis du har billeder må du meget gerne skanne ind og sende. (På et tidspunkt laver vi så man selv kan uploade billeder., men intil videre send gerne en CD-rom, hvis du bruger mail så send højst 10 Mbyte per mail, du behøver ikke reducere størrelsen på billederne på forhånd (Vi har programmer der kan reducere 100 billeder til den rigtige størrelse på under et minut), men det er klart hvis du har et nyt kamera hvor hvert billed fylder 5 Mbyte, så må du godt reducere størrelsen lidt sådan at det er nemmere at sende. )

Januar 2010 Ole Quistgaard