Forkortelser brugt i nodesamlingen

SRC Søren Rich. Christensen
AB Asger Bjerg
OQ Ole (Svensker) Quistgaard
HL Henning Lund
KSU Kirsten Sparre Ulrich
TW Trine Warburg
JB Jan Berger
VJ Verner Jensen
JJ Jørgen Jørgensen
TG Tommy Gerdes
KT Kirsten Tvede
Komp. Komponisten