Vælg type af melodiDobbelt klik i listen nedenunder for at tilføje melodi

Koder til dine venner (uden at gemme på siden)

Koder som du kan sende i en mail til dine venner eller til
"medlemmerne af dit band".

Bed dem derefter at gå ind på denne side;
http://spillefolk.dk/nodesamling/ListRepertoireKoder1.php

Og de vil kunne lave en "stiknodeliste" som de kan printe ud, vel og mærke uden at der er andre udenforstående, der får noget at vide.

Du kan også kopiere og indholdet af den grønne firkant herunder i en (HTML formateret) e-mail. Teksten indeholder et link til ListRepertoireKoder1.php med de valgte melodier indehold i linket.

(Det er måske det nemmeste.)

 

Lav repertoire liste (step 1 af 2)

Listen

 

Liste af nyligt spillede melodier:

 
 

 

 

English

ABC node (Dette er dnu ikke implementeret)

Kort vejledning

Hvordan man laver repertoire

Den nemmeste måde at lave reprtoire er at søge noderne frem i den række følge du ønsker dem i listen. Alle noder, der har været vist siden du kom ind på siden vil være her.

Men du kan lægge også flere melodier ind her, ligesom du kan ordne rækkefølgen. Ønsker du kun printe en stiknode list ud, trykker du på "List repertoire uden at gemme" Ønsker du at gemme repertoiret her på siden trykker du på Gem repertoire og du kommer til en side hvor du kan tilføje flere detaljer om repertoirelisten før du gemmer.

Læs manualen her hvordan du laver en repertoireliste

Det er også muligt at vise de melodier du har spillet den sidste måned, som du så kan vælge fra for at komme tilbage til denne side.

Hvis den første linie i listen er tom skal den slettes!