Oversigt | Turdanse | Forklaringer

Den gamle ottetur på langs fra Thy

fra Thy
Det er Kristian Bugge, Peter Eget og Christopher Davis Maack spiller på Frederiksbergs Folkemusikhus 20 års jubileum på Frøbelseminariet 17. januar 2009
Desværre starter videoen i tredje reprise (C.-delen af melodien).

Beskrivelse

Node  
Stikord  
Opstilling 2 par
A. Del Rundkreds med to par venstre om
B. Del Manden fra par 1. går bagved sin dame og går derefter rundt om fremmed dame
C. Del Kæde 2 par
D. Del Polka